ÜRETİM
banner

Teknoloji ve Yenilik

date28 Ağustos 2014
Bina Otomasyonu 
 
LEED (Yeşil Bina) sertifikasına sahip bir binada “Olmazsa olmaz” lardan bir tanesi de  Bina Otomasyon Sistemi’dir. Çelikel Aluminyum sahip olduğu LEED Silver sertifikasına yakışır bir şekilde bina otomasyonunu kurmuş ve tesisini akıllı bir bina haline getirmiştir. 
Çelikel Aluminyum; tesisin tüm yardımcı destek ekipmanlarını, güvenlik ve yangın sistemlerini ve ayrıca konfor ve hava standartlarını sağlamak amacıyla kurulan tüm havalandırma sistemlerini ve  daha birçok kontrol noktasını sahip olduğu otomasyon ile bilgisayar üzerinden kontrol edebilmekte ve izleyebilmektedir. 
Bu sistemi örneklerle açmak gerekirse; 
        • Tesisimizin bilgisayar ortamında kontrol edilebilir tüm ekipmanları otomasyon üzerinden açılıp kapatılabiliyor. Böylelikle fabrikamızın açılma ve kapanma süreleri çok hızlı oluyor ve zamandan büyük oranda kazanılmış olunuyor. 
        • Otomasyona bağlı tüm ekipmanların çalışma durumları izlenebiliyor ve olası arıza durumlarında durum tespiti hızlı bir şekilde yapılmış oluyor. 
        • Proseste kullanılan basınçlı hava tüketimi anlık izlenebiliyor ve rapor alınabiliyor. Bu sayede kayıp kaçak tespiti de yapılabiliyor.
 

 
     • Yangın Sistemi Su Deposu, Ham Su Deposu ve Yumuşak Su Deposu su seviyeleri izleyebiliyor,
     • Soğutma kulelerinin ve buna bağlı tüm ekipmanlarının (fanlar, pompa grupları vb.) kontrolünü yapabiliyor,
     • Proses suyu sıcaklığı üretimden gelen taleplere göre otomatik olarak ayarlayabiliyor ve anlık izleyebiliyor,
     • Isıtma sistemi, soğutma grupları (Chiller) ve havalandırma sistemlerinin tümü kontrol edilebiliyor. 
     • Iç ortam hava sıcaklıkları takip edilebiliyor ve buna bağlı olarak havalandırma sistemlerin çalışması sağlanabiliyor. 
     • Üretim verimliliği ve konfor amaçlı 1000’e yakın nokta (sıcaklık, nem, basınç, akış bilgisi vb.) izlenebiliyor. 
Tesisimizin tüketimleri, verimli kullanım sayesinde kontrol altında tutulduğu gibi, ekipmanların verimli çalışması da sağlanarak ömürleri uzatılmış oluyor. Verimli çalışma sayesinde hem üretim giderleri minimize edilmiş hem de çevreye daha duyarlı üretim sağlanmıştır.
 
Enerji Tüketim Takibi
 
Üretimde direkt olarak yer alan tüm makinaların elektrik tüketim verileri analizörler sayesinde tek bir bilgisayarda toplanarak analiz edilmektedir. Bu sayede aynı üretim alanında yer alan makineleri kendi içinde karşılaştırma fırsatı veren sistem sayesinde makina verimliliği arttırılıyor. 
 
İzlenen ve kayıt altında tutulan veriler sayesinde geriye dönük izlemeler de yapılabiliyor. Herhangi bir makinede olması gerekenden fazla enerji tüketimi tespit edildiğinde, makina kestirimci bakım kapsamında bakıma alınarak; olası arıza masraflarından, üretim kayıplarından ve yüksek maliyetli tüketimlerden kurtulmuş olunuyor. 
Enerji izleme kapsamına bina aydınlatma ve diğer elektrik tüketim noktaları da eklenerek; ofis, yemekhane, bilgi işlem gibi birimlerin enerji tüketimleri kontrol edilmektedir.
 
Ekonomizerler ve Absorbsiyonlu Soğutma Grubu
 
Tesisimizde bulunan ve ergitme ocaklarına entegre şekilde çalışan ekonomizerler sayesinde açığa çıkan atık baca gazı sıcaklığını sisteme geri kazandırabiliyoruz. Toplamda 1100 kW kapasitesi bulunan ekonomizler sayesinde bina ısıtması tamamiyle karşılanmaktadır. 
 
Ayrıca tesisimizde ekonomizer sistemine entegre olarak çalışan “Absorbsiyonlu Soğutma Grubu” da bulunmaktadır. Bu soğutma sistemiyle ekonomizerden geri kazanılan enerji ile bina soğutması da yapılmaktadır.
 
Bu sistemler otomasyonla kontrol edilmekte ve tüm sıcaklık, basınç ve akış bilgileri takip edilmektedir. Kayıt altına alınan bu bilgiler sayesinde baca gazı sıcaklıklarında oluşan anormal sıcaklık değişimleri ilgili bölüme aktarılmakta ve  bu sayede ocak verimlilikleri ikinci bir kanaldan da teyid edilmektedir. 
 
Isı geri kazanımı yapılan bu sistemler sayesinde hem enerji tasarrufu yapılmaktadır hemde atık baca gazının çevreye olan etkisi minimuma çekilmiştir. 

 

 

  • tw
  • fb
  • mail